Návštěva Velmistra řádu v ČR

Návštěva JKV prince Michaela J. A. Stewarta z Albany v České republice.

Ve dnech 26. 6. – 4. 7. 2002 byl princ Michael z Albany, na základě pozvání MNK a KŘMR sv. RaK, na oficiální návštěvě v České republice, aby provedl první investituru členů KŘMR sv. RaK a pasoval je na rytíře a dámy Moravy.

Této návštěvě ovšem předcházela řada skutečností, které pro historii zaznamenáváme.

22. prosince 1995 bylo v Brně založeno Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava. V roce 2000 se členové SMR sv. Rostislava Jiří Drápela a Jiří Bílý seznamují s knihou Michaela z Albany Skotsko - zapomenutá dynastie.

31. ledna 2001 SMR sv, R. oslovuje prince Michaela z Albany a žádá jej o přijetí funkce suveréna a Velmistra budoucího řádu.

23. února 2001 přichází jeho kladná odpověï.

5. května 2001 zasedá v Brně generální kapitula SMR sv. R. a přijímá rozhodnutí o transformaci Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava v Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, volí řádovou radu a suveréna nového řádu JKV prince Michaela z Albany volí Velmistrem řádu, přijímá nové stanovy a řádová statuta, řádový ceremoniář a mezi patrony řádu zařazuje mimo svatého Rostislava také biskupa iroskotských misií sv. Kolumbana.

Do čela řádu byli zvoleni:

  • Velmistr řádu JKV princ Michael J. A. Stewart z Albany, Eq.M. z Edinburku ve Skotsku
  • Mistr řádu Ing. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M. z Brna – Bystrce
  • Kancléř řádu Ing. Jiří Petr Drápela, Eq. M. Prahy - Radotína
  • Sekretář řádu Miroslav Fr. P. Drápela, Eq.M. ze Křtin
  • Herold řádu JUDr. Jiří L. Bílý, Eq.M. z Brna – Černovic
  • Archivář řádu Ing. Miloš O. Skočovský, CSc., Eq.M. z Brna – Tuřan
  • Pokladník řádu Drahoslav Hvězda, Eq.M. z Brna – Černých Polí

24. března 2002 v 5.56 hodin SEČ, dochází současně ve skotském Edinburku a v moravském Znojmě k podpisu zakládací listiny nového řádu.

Dne 23. května 2002 schvaluje Ministerstvo vnitra České republiky stanovy KŘMR sv. RaK a nový řád vstupuje na veřejnost.

4. července 2002 ve Znojmě v prostorách Znojemského hradu se konala první řádová investitura.