II. investitura členů KŘMR sv. RaK dne 5. července 2008 ve Valticích

Ve dnech 4. – 9. července 2008 navštívil Českou republiku a jižní Moravu Velmistr řádu, JKV princ Michael J. A. Stewart z Albany, Eq.M. v doprovodu svého osobního štolby Sira Josefa Paprotného.

V pátek dne 4. července 2008 se Velmistr řádu, za doprovodu Moravského zemského Mistra řádu Ing. Dr. Jaroslava J. Pospíšila, Eq.M. a členů řádu i řádové Rady, zúčastnil letního zasedání řádové Kapituly.

V sobotu dne 5. července 2008, za doprovodu dechové hudby z Vacenovic, vyšel řádový průvod (cca 90 – 100 osob) od zámečku La Veneria k Valtickému zámku. Velmistr řádu zde v zámecké kapli pasoval patnáct nových členů a členek řádu na moravské rytíře a dámy Moravy a potvrdil rytířský stav devíti členům Řádu vína.

II. investitury členů řádu se rovněž zúčastnili hosté z Řádu blanických rytířů, z Řádu sv. Lazara a také z Řádu sv. Huberta. Po skončení obřadu se přítomní členové řádu, jejich rodinní příslušníci a hosté přemístili na velkomoravské hradiště Pohansko, kde je uvítal starosta města Břeclavi pan Ing. Dymo Piškula, Eq.M. V kulturním pásmu vystoupil mužský pěvecký sbor Charvátčané, který řídil familiář KŘMR sv, RaK pan Martin Radkovič. Herold řádu pan Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., Eq.V. seznámil přítomné s historií a významem Pohanského hradiště. Se slavnostní homilií poté vystoupil Karel Kaňa, duchovní Apoštolské církve z Břeclavi, který vyzvedl duchovní a kulturní přínos svatých Cyrila a Metoděje pro Moravu a Moravany a všechny slovanské národy. Po jeho homilii vystoupil Velmistr řádu JKV princ Michael z Albany, a co by představitel Keltské církve sv. Kolumby, požehnal všem přítomným a popřál Moravanům a všem občanům České republiky Boží ochranu a vše nejlepší.
Za doprovodu dechové hudby z Vacenovic a mužského pěveckého sboru Charvátčané poté zazněly řádové hymny, písně Moravo, Moravo a Bože cos ráčil před tisíci roky.

Poté následoval přejezd účastníků II. řádové investitury zpět do Valtic, kde v zámečku La Veneria byla připravena řádová hostina pro všechny účastníky investitury a během ní Moravský zemský Mistr řádu Ing. Dr. Jaroslav J. Pospíšil, Eq.M. předal řádovým hostům vyznamenání.
Následně požádal o slovo nejvyšší Kancléř a úřadující Velmistr Řádu blanických rytířů pan JUDr. Josef Černý a předal JKV princi Michaelovi z Albany dar Řádu Blanických rytířů – repliku prvního českého zemského (státního) znaku – českého lva od Petra Parléře, jejíž originál je umístěn v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

V pozdním podvečeru byla II. řádová investitura a řádová hostina ukončena postupným odjezdem hostů i členů řádu.

V následujících dnech si Velmistr řádu JKV princ Michael z Albany prohlédl kulturní památky jižní Moravy a v půli týdne odcestoval do svého bydliště.