Symboly řádu

Hlavními symboly řádu jsou znak, prapor, pečeť, insignie člena řádu, insignie mistra a velmistra řádu - kolana, řádový plášť a řádová hvězda.

 • Znakem řádu je zlatý patriarší (moravský, dvojitý) kříž vyrůstající ze stylizované zlaté královské koruny, umístěný na modrém poli normanského štítu zlatě lemovaného.
 • Praporem řádu je modrý list, na němž ze zlaté koruny vyrůstá zlatý patriarší kříž.
 • Praporem velmistra řádu je modrý list na němž je velmistrovský znak obtočený kolanou velmistra.
 • Praporem 2.mistra řádu je modrý list na němž je znak mistra obtočený kolanou mistra.
 • Řádové pečetidlo je kruhového tvaru o průměru 100 mm . Uprostřed je umístěn znak řádu a po obvodu je ozdoba z perlovce a nápis Ordo regii equitum Moraviae sancti Rostislai A.D. 1995 (Datum založení Společenství Moravských rytířů svatého Rostislava). Razítkem řádu je ovál o rozměrech 45 x 70 mm na němž je uprostřed umístěn znak řádu a po obvodu je nápis Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana.
 • Mistrovské pečetidlo.
 • Insignií řádu je červený patriarší (moravský, dvojitý)) kříž nesoucí na středu medailon ve tvaru normanského štítu, na němž je v červeném poli zlaté hlaholské písmeno "R" (Rostislav), korunované zlatou tzv. "Moravskou královskou korunou". Na zadní straně štítu je nápis "Ani železu, ani ohni". Kříž je převýšen zlatočerveně šachovanou moravskou orlicí, která je u řádných členů zavěšena na modré náhrdelní stuze a u čestných členů je zavěšena na modrobílé stuze. (Celková velikost insignie je 11 cm).
 • Kolana - řádový řetěz - je složena z článků, které jsou střídavě tvořeny znakem Moravského národního kongresu a znakem Moravy, které jsou spojeny lipovými listy. Klenotem je řádová insignie - Řád svatého Rostislava (ve velikosti 18 cm). Kolana je symbolem hodnosti velmistra a moravského mistra. Velmistr a moravský mistr mají právo obtočit svůj znak kolanou řádu.
 • Řádový plášť je tmavě modré barvy, lemovaný černou sametovou legou s modrým límcem, na němž je zlatem vyšitý nápis - řádové heslo - staromoravským jazykem Ni železju, ni ogòju, latinským jazykem Nec ferro, nec igni a současným jazykem Ani železu, ani ohni. Podél sametové legy i na límci jsou zlatě vyšívané akantové ornamenty. Uprostřed na zádní straně límce je vyšit znak patrona řádu, Moravského národního kongresu. Na plášti, heraldicky na levé přední straně pláště a na zadní straně pláště je vyšit znak řádu. Plášť je sepnut zlatou šòůrou se dvěma medailony se znakem patrona řádu Moravského národního kongresu.
 • Plášť velmistra řádu je doplněn pláštěnkou z bílého hermelínu.
 • Plášť mistra řádu je doplněn hermelínovým límcem.
 • Řádová uniforma.
 • Řádová hvězda je tvořena červeným patriarším (moravským, dvojitým) křížem položeným na stříbrném dracounu ve tvaru mnohocípé hvězdy o velikosti cca 100mm.