Historické prameny a zajímavé odkazy

Cyrilometodějský rozcestník - Stránka věnovaná cyrilometodějství, sv. knížeti Rostislavovi Moravskému a počátkům křesťanství v našich zemích

Dějiny zemí Koruny české - kniha, kterou vydalo nakladatelství Libri, sestávající z 13. kapitol, je doplněna přehledem panovníků a prezidentů, přehledem církevních představitelů, přehledem vládních kabinetů od roku 1848, a seznamem použité a doporučené literatury.

Pravoslaví - internetové stránky pravoslavné církve v České republice.

Archív historických map - z tohoto serveru je i mapa která je použita jako pozadí stránek.

Svatý Rostislav na Wikipedii