socha sv. Rostislava

Závěrečná zpráva o projektu „Socha sv. Rostislava pro Znojmo“

V letošním roce si celá Česká republika a zejména obyvatelé Moravy připomínají 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Již méně je připomínáno, že si jejich příchod vyžádal tehdejší moravský vládce, kníže a král Rostislav, který byl v roce 1994 svatořečen pravoslavnou církví.

Socha sv. Rostislava

socha_sv_Rostislava.jpg

Idea postavit pomník knížeti z dob Velké Moravy je v kontextu naší historické paměti nová a zaslouží si proto začlenění do širšího kontextu. Tím je bezesporu "historická paměť"'. V současném mezinárodním diskursu se jí rozumí soubor symbolů, stereotypů, obrazů, osobností a událostí, tradovaný a kultivovaný v dané, většinou národní kultuře, který tvoří identitu jejích nositelů.