po proudu času

Činnost KŘMR sv. RaK v roce 2023

Činnost KŘMR sv. RaK v roce 2023

V tomto roce zasedala Rada řádu ve třech termínech – 18. února, 15. dubna a 9. září 2023.

Jarní zasedání Kapituly řádu se uskutečnilo dne 10. června v Brně a podzimní zasedání Kapituly řádu se konalo 21. října 2023 rovněž v Brně.

Na jarním zasedání Kapituly řádu si členové řádu vyslechli informaci o literárním díle moravského spisovatele Ing. Stanislava Češky a při besedě s ním byli seznámeni nejen s jeho dílem, ale též s problematikou literární tvorby a hledání témat.

Činnost řádu v roce 2022

Činnost KŘMR sv. RaK v roce 2022

V tomto roce zasedala Rada řádu ve třech termínech – 26. února, 30. dubna a 10. září 2022. Jarní zasedání Kapituly řádu se uskutečnilo dne 18. června v Brně a podzimní zasedání Kapituly řádu se konalo 22. října 2022 rovněž v Brně.

Na jarním zasedání Kapituly řádu si členové řádu vyslechli přednášku RNDr. Ivana Koláčného na téma: Historie řádu sv. Lazara v České republice.

Související odkazy: 

Činnost řádu v roce 2021

Činnost KŘMR sv. RaK v roce 2021.

Vzhledem k pokračující pandemii coronaviru 19 a k vládním opatřením, nebylo možno konat zejména v první polovině roku společenské a veřejné akce.

Rada řádu proto zasedala pouze ve dvou termínech – 29. května 2021 a 17. září 2021. Jarní zasedání Kapituly řádu se neuskutečnilo a podzimní zasedání Kapituly řádu se konalo 23. října 2021 ve Křtinách.

Činnost řádu v roce 2020

Činnost KŘMR sv. RaK v roce 2020 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR skrze další vlnu pandemie coronaviru 19, byly zrušeny všechny společenské a veřejné akce s účastí více jak 10 osob. Z toho důvodu se nemohla uskutečnit ani jarní, tak i podzimní zasedání kapituly KŘMR sv. RaK.

Rada řádu zasedala letos pouze dvakrát: 15. února a 12. září.  V on-line hlasováním k datu 31. 10. 2020 bylo zvoleno nové vedení řádu.

Související odkazy: 

Činnost řádu v roce 2019

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2019

Rady řádu se konaly: 26. 1. 2019 v Brně, 13. 4. 2019 v Praze a 7. 9. 2019 v Brně. Na svém programu jednání měly organizační záležitosti, včetně zajištění účasti na veřejných akcích.

Jarní zasedání kapituly řádu ve Valticích se konalo dne 18. 5. 2019 a přednášku na téma Genealogie Tasovců a možnosti jejich původu přednesl kancléř řádu Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M.

Činnost řádu v roce 2018

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2018.

Rada řádu zasedala v termínech 3. února, 14. dubna, 18. srpna, 15. září a 26. října 2018. Na svých zasedáních se zabývala organizačními záležitostmi řádu, zejména přípravou IV. investitury řádu a zajištěním účasti na řádových  i veřejných akcích.

Kapitula řádu zasedala v termínech 24. června v Břeclavi a 26. října 2018 ve Křtinách u Brna.

Činnost řádu v roce 2017

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2017.

Rada řádu zasedala v termínech 11. února, 22. dubna a 7. října 2017. Na svých zasedáních se zabývala organizačními záležitostmi řádu -  přípravou IV. investitury řádu, spoluprací při vydání 7. MHS – Ročenky MNK 2011 – 2016 a zajištěním účasti na řádových  i veřejných akcích.

Kapitula řádu zasedala v termínech 17. června a 2. prosince 2017.

Činnost řádu v roce 2016

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2016.

V roce 2016 zasedala Rada řádu 6. února, 16. dubna a 10. září 2016 a na svých zasedáních projednávala organizační záležitosti řádu a přípravu účasti na veřejných akcích.

Jarní Kapitula řádu se konala 18. 6. 2016 v Brně a s odbornou přednáškou na téma „700 let od narození moravského markraběte Karla I., pozdějšího českého a římského krále a císaře Karla IV.“ Přednášku přednesl Dr. Luďek Šubert, člen Sdružení monarchistů v Brně.

Činnost řádu v roce 2015

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2015.

Rada řádu v roce 2015 zasedala třikrát – 14. ledna, 25. dubna a 26. září. Zabývala se běžnou agendou řádu, došlou poštou a přípravou zasedání Kapitul řádu a účastí na veřejných akcích.

Činnost řádu v roce 2014

Rada řádu zasedala v letošním roce čtyřikrát – 1. února, 3. května, 13. září a 9. 11. 2014. Na svých zasedáních řešila zajištění účasti na veřejných akcích, zajištění financí na realizaci sochy moravského panovníka Svatopluka I. Velikého a organizační záležitosti řádu.

Kapitula řádu se sešla třikrát – v Olomouci dne 31. května 2014, 18. října 2014 v Brně a dne 9. 11. 2014 ve Hluku.