Závěrečná zpráva o projektu „Socha sv. Rostislava pro Znojmo“

Znojmo-rostislav 10 web
Znojmo-rostislav 09 web
Znojmo-rostislav 08 web
Znojmo-rostislav 07 web
Znojmo-rostislav 06 web
Znojmo-rostislav 05 web
Znojmo-rostislav 04 web
Znojmo-rostislav 03 web
Znojmo-rostislav 02 web
Dopisnice k odhalení sochy sv. Rostislava ve Znojmě
Znojmo-rostislav 01 web

V letošním roce si celá Česká republika a zejména obyvatelé Moravy připomínají 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Již méně je připomínáno, že si jejich příchod vyžádal tehdejší moravský vládce, kníže a král Rostislav, který byl v roce 1994 svatořečen pravoslavnou církví.

Z toho důvodu se Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana rozhodl iniciovat a také finančně podpořit zhotovení sochy tohoto panovníka. V předstihu tohoto výročí a ve spolupráci s městem Břeclaví byla již v roce 2010 postavena první socha sv. Rostislava na velkomoravském hradišti Pohansko.

Nyní v roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu (863 – 2013) byla ve spolupráci s městem Znojmem a s KÚ Jm kraje v Brně realizována druhá socha sv. Rostislava, která byla umístěna rovněž na bývalém velkomoravském hradišti (Znoyem) ve Znojmě – Hradišti.

Celkové původní náklady na zhotovení sochy byly vyčísleny částkou 310 000 Kč. Jelikož základy pod sochu byly provedeny v realizaci města Znojma, byla konečná částka stanovena na 300 000 Kč. Na tuto částku přispěl KŘMR sv. RaK 75 000 Kč, město Znojmo 125 000 Kč a KÚ Jihomoravského kraje 100 000 Kč.

Na základě modelu sochy sv. Rostislava od ak. sochaře Josefa Kadlčíka z Vlčnova vytvořil kamenosochař Petr Horák z Milotic u Kyjova sochu sv. Rostislava. Podesta a sokl sochy je vytvořen z božanského pískovce. K soklu – podstavci jsou připevněny tři základní kameny s medailemi (Velmistra řádu, Mistra řádu a samotného řádu), které v roce 2002 vytvořil z božanského pískovce, dnes již zesnulý,  ak. sochař André Vícha z Uherského Hradiště. Zároveň je autorem i vložených bronzových medailí. Samotná socha sv. Rostislava je vytvořena z hořického pískovce a celý památník je nátěrem impregnován proti vodě.

Umístění sochy sv. Rostislava u vchodu do původního hradního okrsku velkomoravského hradiště Znoyemu (dnes Sv. Hypolita), v součinnosti zde budovaným památníkem velkomoravských archeologických nálezů, zde vytváří jedinečný „genius loci“ daného místa.

Socha sv. Rostislava byla odhalena a vysvěcena dne 16. června 2013 u příležitosti konání místní pouti řádovými kaplany ThDr. Václavem Pavloskem a Igumenem Damiánem. Cca 400 účastníků se zúčastnilo katolické bohoslužby před kaplí sv. Antonína Paduánského, aby se poté v průvodu přesunuli k soše sv. Rostislava, kterou odhalil místostarosta města Znojma pan Ing. Pavel Balík a Moravský zemský Mistr řádu pan Dr. Ing. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M. Následně v krátkých projevech, které přednesli místostarosta města Znojma Ing. Pavel Balík a  Kancléř KŘMR sv. RaK Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M. bylo vyzdviženo letošní výročí a dějinný význam moravského panovníka Rostislava, a také bylo veřejně poděkováno všem přispěvatelům, kteří se finančně podíleli na realizaci celého díla.
Mimo město Znojmo, KÚ Jm kraje a KŘMR sv. RaK se na oslavách a doprovodných programech podílela Znojemská beseda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Nadace sv. Hypolita, Řád Křižovníků s červenou hvězdou a římskokatolická farnost ve Znojmě. Všem patří zasloužený dík.

Informace o konání odhalení a svěcení sochy sv. Rostislava (s uvedením jednotlivých účastníků a přispěvatelů) se objevila na plakátech, ve Znojemských listech, v 5+2, na internetových stránkách KŘMR sv. RaK a nezávisle na pořadatelích i v časopise Květy a možná i v jiných médiích.

Realizací sochy sv. Rostislava v místní části Znojma – Hradiště získalo město Znojmo i Jihomoravský kraj novou kulturní památku, která bude budoucím generacím připomínat letošní jubilejní rok a slavnou minulost našeho národa.

Zapsal: Ing. Jiří P. Drápela, v. r. Kancléř KŘMR sv. RaK.