Činnost řádu v roce 2014

Rada řádu zasedala v letošním roce čtyřikrát – 1. února, 3. května, 13. září a 9. 11. 2014. Na svých zasedáních řešila zajištění účasti na veřejných akcích, zajištění financí na realizaci sochy moravského panovníka Svatopluka I. Velikého a organizační záležitosti řádu.

Kapitula řádu se sešla třikrát – v Olomouci dne 31. května 2014, 18. října 2014 v Brně a dne 9. 11. 2014 ve Hluku.

Na úvod zasedání Kapituly řádu v Olomouci sloužil mši svatou řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek. Ve své homilii vyzvedl význam města Olomouce pro moravskou církev a pro Moravany. Poté Kancléř řádu seznámil členy řádu s nejstaršími dějinami Olomouce, které jsou, na základě nových archeologických nálezů, spojovány s pobytem římských légií na Moravě. V minulých letech byl v Olomouci – Neředíně objeven římský pochodový tábor, který je v současnosti nejsevernějším položeným římským táborem na našem území. Město Olomouc k této skutečnosti vybudovalo památník, který připomíná tuto skutečnost.

Na Kapitule řádu v Brně při mši svaté pronesl řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek kázání na téma: Dva Janové – Jan miláček Páně a Jan Evangelista a jeho evangelium. Poté přednášel řádový familiář Doc. Bohuslav Klíma, CSc., který přednesl přednášku na téma: 894 – 2014 – 1120 let od úmrtí moravského krále Svatopluka I. Velikého a doplnil ji informacemi o výsledcích archeologických výzkumů na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v letošním roce.

V letošním roce jeden člen řádu zemřel a jeden nový člen byl přijat. V současnosti má řád 46 členů, z toho je 30 mužů, 5 žen, 2 řádoví kaplani, 3 mladí čekatelé a 6 čestných členů.

Dne 18. 2. 2014 vystoupil kancléř řádu Ing. Jiří Drápela v Brněnské TV, kde informoval o historii a činnosti KŘMR sv. RaK. Následně byl pořad uveden ve vysílání BTV.

Dne 9. 3. 2014 se členové řádu zúčastnili ve Křtinách u Brna mše svaté, která byla sloužena za moravského panovníka Svatopluka I. Velikého.

Dne 5. 4. 2014 jsme se rozloučili v Brně na Ústředním hřbitově s bratrem Ing. Milošem O. Skočovským, CSc. Se zesnulým řádovým bratrem se za členy a vedení řádu rozloučil řádový kaplan Th.Dr. Václav Pavlosek a Kancléř řádu Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M.

Dne 24. 5. 2014 jsme se v Tasově u Velkého Meziříčí zúčastnili slavnostní mše svaté a následného uložení ostatků členů rodu Tasovců do nově vybudované hrobky.

Dne 31. 5. 2014 v Olomouci jsme byli účastni oslav Dne Moravy a pochodu Moravanů Olomoucí.

Dne 6. 7. 2014 ve Znojmě v kostele sv. Rostislava jsme se zúčastnili slavnostní bohoslužby, konané u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje.

Téhož dne (6. 7. 2014) v odpoledních hodinách jsme byli účastníky Cyrilometodějské pouti na Nákle u Ratíškovic, kde byla odhalena a vysvěcena již třetí socha sv. Rostislava, tentokrát jako slepce a mučedníka, na kterou jsme přispěli částkou 5 000 Kč.

V neděli dne 13. 7. 2014 jsme byli účastníky slavnostního odhalení památníku sv. Cyrila a Metoděje ve Světlé u Studené, který nechal vybudovat PhDr. Karel Plocek s rodinou. PhDr. K. Plockovi jsme předali moravskou vlajku.

V neděli dne 17. srpna 2014, v Brně na Petrově, jsme byli účastníky slavnostní mše svaté konané při příležitosti oslav Dne Brna.

V neděli dne 14. září 2014, v Havlíčkově Brodě, jsme se zúčastnili slavnostní mše svaté v nemocniční kapli Povýšení sv. kříže.

Dne 27. 9. 2014 jsme se zúčastnili v Brně oslav Dne za Moravu a Pochodu Moravanů Brnem.

Téhož dne 27. 9. 2014 byl Moravský Mistr řádu Ing. Dr. J. J. Pospíšil, Ph.D. účasten slavnostní svatohubertské mše svaté v Bílé u Rožnova pod Radhoštěm.

V sobotu dne 11. 10. 2014 jsme se již tradičně zúčastnili svatohubertské mše svaté ve Vojkovicích u Brna.

V neděli dne 9. 11. 2014 jsme byli přítomni na osmé svatohubertské mši svaté v Louce u Blatnice pod sv. Antonínem.

Téhož dne odpoledne jsme byli přítomni na odhalení a svěcení sochy nitranského knížete a moravského krále Svatopluka I. Velikého v Hluku v okrese Uherské Hradiště. Z umělého kamene sochu vytvořil sochař Bedřich Vašík z Lidéřovic – Vnorov.

Člen řádu pan Miloslav Prokop, Eq.M., tak jako v minulých létech, tak i v roce 2014 přispěl na charitativní činnost a finanční částkou 10 000 Kč přispěl na provoz Domu zrakově postižených ve Vlaštovičkách u Opavy.

Zapsal: Ing. Jiří Petr Drápela. Eq.M., v. r. Kancléř KŘMR sv. RaK