Činnost řádu v roce 2011

V roce 2011 se uskutečnila čtyři zasedání Rady řádu a jarní i podzimní zasedání Kapituly řádu.

V tomto roce byl přijat jeden nový člen a jeden čekatel na členství. Jeden člen z rodinných důvodů z řádu vystoupil a dne 20. prosince 2011 zemřel v Českých Budějovicích zakládající člen řádu pan Ing. Jiří Vladimír Slouka, Eq.M.

Na jarním zasedání Kapituly řádu přednesl řádový Herold pan Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., Eq.V. přednášku na téma: Význam rytířství v 21. století a dějiny nejstarších rytířských řádů.

Na podzimním zasedání Kapituly řádu přednášel pan Bohumil Vavříček, majitel zámku v Letovicích na téma: Slasti a strasti majitele zámku v dnešní době, aneb jak se opravuje historická památka.

Ve spolupráci s Řádem rytířů vína sv. Huberta proběhlo v Břeclavi dne 26. března 2011 pasování nových rytířů vína M. Sáblíkové a jejího trenéra P. Nováka.

Dne 4. června 2011 se v Brně – Řečkovicích uskutečnilo jarní rytířské posezení pro členy řádu, členy jejich rodin, familiáře a příznivce řádu. Řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek zde seznámil přítomné s historií a původem slavení svátku Seslání Ducha Svatého (Letnic – Svatodušních svátků) v západní i ve východní církvi. Herold řádu Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., Eq.V. přednesl přednášku na téma: Řád templářů a jeho sídla v Čechách a na Moravě a Kancléř řádu Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M. seznámil přítomné s výsledky rodového bádání – stručnou historií příchodu předků Tasovců do Čech, na Moravu a do Moravského Slezska.

Členové řádu se rovněž zúčastnili dne 6. července 2011 v chrámu sv. Rostislava ve Znojmě slavnostní bohoslužby, konané k 100. výročí založení kostela a k oslavě památky Mistra Jana Husa, kterého svatořečila srbská pravoslavná církev.

Dne 14. srpna 2011 byli přítomni slavnostní mši svaté v Brně na Petrově při příležitosti oslav Dne Brna a dne 15. srpna 2011 byli v Uherském Hradišti účastníky pohřbu akademického sochaře André Víchy, který náhle zemřel dne 6. 8. 2011. André Vícha byl autorem řádových insignií – kolan, křížů, hvězd, medailí i vyznamenání.

Dne 1. října 2011 v Brně byli účastníky výročního pochodu Moravanů – Dne za Moravu, který již tradičně pořádala Moravská národní obec.

Rovněž se zúčastnili sv. Hubertských troubených mší svatých – dne 8. října 2011 ve Vojkovicích u Brna, dne 30. října 2011 v Šitbořicích a dne 13. listopadu 2011 v Louce u Blatnice pod sv. Antonínem.

V rámci charitativní činnosti řádu byly římsko-katolickému farnímu úřadu v Křižanově (okres Žďár nad Sázavou) zaslány 2000 Kč na zhotovení sochy sv. Zdislavy, která se v Křižanově narodila.

Řád rovněž přispěl Moravskému národnímu kongresu částkou 10 000 Kč na vydání Moravského historického sborníku – Ročenky MNK 2006 – 2010. Podobně tak učinila celá řada členů řádu.

Člen řádu pan Miloslav Prokop, tak jako v minulých letech, daroval 10 000 Kč na provoz Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.

Zapsal: Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M., v. r. Kancléř KŘMR sv. RaK