Činnost řádu v roce 2010 a účast členů řádu na společenských akcích

V roce 2010 proběhla čtyři zasedání Rady řádu a jarní a podzimní zasedání Kapituly řádu, kde byly převážně řešeny otázky spojené se zajištěním zhotovení sochy sv. Rostislava pro Pohansko. Jarní zasedání Kapituly řádu bylo výjezdní a konalo se v Hlohovci u Valtic, kde členové řádu i přizvaní hosté mohli shlédnout první tři díly připravovaného filmu Moravské letopisy, který byl natočen v Břeclavi na námět stejnojmenné knihy od prvního Mistra Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava PhDr. Lubomíra V. E. Havlíka, DrSc., Eq.M. Na podzimním zasedání Kapituly řádu v Brně byl promítnut již celý film. Scénář k filmu napsal Ing. Dymo Piškula. Kameru a střih vedl Petr Uher. Produkci a zvuk zajistil Viktor Lender a komentář namluvil PhDr. Karel Křivánek. DVD s filmem vydala TV Fenix v roce 2010.

Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2010 proběhl „Řádový den“ ve Valticích, kde se 23. ledna 2010 v zámečku La Veneria sešli členové řádu se svými rodinami a pozvanými hosty a strávili zde příjemné odpoledne i podvečer. Setkání bylo zahájeno bohoslužbou a kázáním řádového kaplana ThDr. Václava Pavloska ze Žďáru nad Sázavou.

Dne 27. ledna 2010 zesnul v Brně člen řádové Rady a emeritní prezident Cukrářské unie ČR pan Drahoslav Hvězda, Eq.M.

Dne 26. června 2010 zemřel ve Vilniusu v Litvě čestný člen řádu, emeritní první litevský prezident po oddělení Litvy od SSSR a předseda litevské vlády pan Ing. Algirdas Mykolas Brazauskas, Eq.M.

Dne 24. března 2010, v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově se členové řádu zúčastnili mše svaté, konané ke cti svatého Huberta, kde hlavním celebrantem byl Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

Dne 25. června 2010 byla u zámečku na hradišti Pohansko u Břeclavi odhalena a vysvěcena socha moravského knížete a krále Moravanů sv. Rostislava z rodu Mojmírovců. Na zhotovení sochy se rovným dílem podílelo město Břeclav a Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana.

Návrh modelu sochy vytvořil akademický sochař Josef Kadlčík z Vlčnova. Realizaci sochy v pískovci, který pochází z Pirny, provedla kamenická firma EKOPRAG - družstvo pod vedením Ing. Jana Šmída z Prahy. Samotnou sochu včetně detailů zhotovili Mgr. ak. sochař Aleš Bernard a Mgr. ak. sochařka Martina Hozová.

Odhalení sochy se zúčastnili členové městské rady v Břeclavi v čele se starostou Ing. Dymem Piškulou, Eq.M., hosté z Památkové péče, občané Břeclavi, členové Moravského národního kongresu, Rady Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana v čele s moravským zemským Mistrem řádu, J.Ex. Ing. Dr. Jaroslavem Josefem Pospíšilem, Ph.D, Eq.M. a členové dalších rytířských řádů.

Slavnostní projev pronesl emeritní ředitel Státního okresního archivu v Mikulově pan PhDr. Emil Kordiovský. Samotné odhalení sochy poté provedli zástupci břeclavské radnice a zástupce Velmistra řádu moravský zemský Mistr řádu sv. RaK J.Ex. Ing. Dr. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M.

Svěcení sochy provedli kaplan Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana pan ThDr. Václav Pavlosek ze Žďáru nad Sázavou a igumen Damián z pravoslavného kláštera sv. Rostislava v Chabařovicích. Před odhalením a svěcením sochy sv. Rostislava byla v sousedním zámečku slavnostně otevřena nová expozice archeologických výzkumů na velkomoravském hradišti Pohansko. Obou akcí se zúčastnilo cca 300 osob.

Dne 26. června 2010 se členové řádu zúčastnili oslav Moravského dne v Břeclavi, 3. července 2010 byli účastníky Cyrilo-Metodějských oslav na vrchu Náklo u Ratíškovic v okrese Hodonín, 5. července 2010 byli účastníky moravské národní pouti na Velehradě, kde byli také přítomni slavnosti svěcení moravských a řádových vlajek, které provedl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Dne 31. července 2010 byli účastníky Pochodu Moravanů v Olomouci a dne 15. srpna 2010 se zúčastnili slavnostní mše svaté v Brně na Petrově, konané u příležitosti oslav Dne Brna.

25. září 2010 byli součástí Pochodu Moravanů, který již pátým rokem pořádala Moravská národní obec ve spolupráci s MO MNK v Medlánkách.

V sobotu dne 9. října 2010 se členové řádu zúčastnili Svatohubertské slavnostní mše svaté, konané v kostele ve Vojkovicích u Rajhradu a také byli účastníky vzpomínkové mše svaté konané dne 20. října 2010 na Petrově v Brně za blahoslaveného Karla I. Habsbursko – Lotrinského, moravského markraběte a posledního rakousko – uherského císaře.

Dne 14. listopadu 2010 byli účastníky IV. Svatohubertské mše svaté v Louce u Blatnice pod sv. Antonínem na slováckém Horňácku, kde mši sv. celebroval P. Petr Wnuk.

V květnu t.r. se členové řádu Ing. Jiří Vladimír Slouka, Eq.M. a člen Rady řádu Ing. Josef Jacko, st., Eq.M. zúčastnili v Kutné Hoře investitury členů Řádu Blanických rytířů a dne 5. června 2010 se Ing. Jiří Vladimír Slouka, Eq.M. zúčastnil ve Tvoršovicích u Benešova XXI. Sněmu Zemské stavovské rodové unie.

V pondělí dne 16. srpna 2010 udělil Moravský zemský Mistr řádu, J.Ex. Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil, Ph.D., Eq.M. na Brněnském hradě na hoře Špilberku spisovateli Arnoštu Lustigovi za celoživotní humanistickou literární činnost řádovou šerpu s hvězdou a s řádovým vyznamenáním a jmenoval ho řádovým familiářem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana s právem užívání titulu Fa.M.

Na podzimním zasedání Kapituly řádu v Brně dne 30. října 2010 byl zvolen řádovým kaplanem pro Českou řádovou provincii pan Vítězslav Urbášek – igumen Damián, představený monastýru sv. Rostislava v Chabařovicích.

V rámci charitativní činnosti řádu uhradili pánové Ing. Josef Jacko, st. Eq.M. a Ing. Miloš Fürst, Eq.M. Základní škole pro zrakově postižené na Lazaretní ulici v Plzni lyžařský výcvik ve Smržovce v celkové výši cca 12 000 Kč, za což obdrželi od školy děkovné diplomy.

Člen řádu pan Miloslav Prokop, tak jako i v minulých letech, daroval částku 10 000 Kč na provoz Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.

Zapsal: Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M., v.r. Kancléř KŘMR sv. RaK