Činnost řádu v roce 2008

V roce 2008 vstoupilo do řádu šest nových členů z Moravy i z Čech.

Hlavní událostí letošního roku byla návštěva Velmistra řádu, JKV prince Michaela Jakuba Alexandra Stewarta, 7. hraběte z Albany v České republice. Dne 4. července 2008 se zúčastnil letního zasedání Kapituly řádu ve Valticích a dne 5. července 2008 pasoval v kapli Valtického zámku jedenáct mužů a čtyři ženy na moravské rytíře a dámy Moravy a zároveň potvrdil rytířský stav devíti členům Řádu vína.

Rada řádu zasedala v letošním roce čtyřikrát a Kapitula řádu se sešla na třech zasedáních, jarním, letním a podzimním, kde byly zejména řešeny otázky a úkoly spojené s konáním i hodnocením průběhu II. investitury řádu ve Valticích.

V letošním roce se členové řádu zúčastnili Cyrilometodějských oslav na vrcholu Nákla u Ratíškovic a Milotic v okrese Hodonín. Byli členy historického průvodu při oslavách Dne Moravy v Břeclavi a při oslavách Dne Brna se zúčastnili slavnostní mše svaté v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

Člen řádu pan Miloslav Prokop, Eq.M., tak jako v minulých letech, tak i v letošním roce se angažoval v charitativní činnosti. Finančně přispěl na provoz domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.

V rámci řádové charity schválila Rada řádu finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč Nadaci svatého Hypolita ve Znojmě na pokračování vykopávek na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Dar řádu převzal v Brně na podzimním zasedání Kapituly řádu dne 15. listopadu 2008, vedoucí archeologického výzkumu na Hradišti sv. Hypolita, pan Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. Rada řádu rovněž schválila finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč pro římskokatolickou farnost ve Křtinách v okrese Blansko na zakoupení pozemku, potřebného k dokončení původního projektu Jana Blažeje Santiniho – výstavby druhého ambitu a kaple sv. Josefa při Národní kulturní památce, chrámu Jména P. Marie ve Křtinách.

Související odkazy: