Činnost řádu v roce 2005/6

V roce 2005 přispěl řád peněžním darem ve výši deset tisíc korun SOS vesničce v Brně – Medlánkách na nákup hraček. Dar předali členové řádu z Medlánek pánové Jan Fučík Eq.M. a Jiří Svoboda Eq.M. Jako v předešlém roce, tak i v roce 2005 se členové řádu zúčastnili cyrilometodějských oslav na vrchu Náklo u Milotic v okrese Hodonín, v Brně při oslavách

Dne Brna a ve Znojmě v kostele sv. Rostislava mše svaté. Herold a archivář řádu Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., k již dříve řádem financované fresce „Moravský král Rostislav vítá příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu“ (autor akademický malíř Rostislav Bujna), nechal zhotovit mistrem R. Bujnou pro kostel sv. Rostislava nástěnnou fresku „Vzkříšení“ a nad hlavním oltářem fresku „Bohorodice s Ježíšem a s postavami archandělů Gabriela a Michaela“. V prosinci se poté ve Valticích v zámečku La Veneria uskutečnily již třetí oslavy Rytířských vánoc pro členy řádu a jejich rodinné příslušníky.

V roce 2006 věnoval řád deset tisíc korun Diecézní Charitě Brno, Oblastní Charitě ve Znojmě, zastoupené jejím ředitelem Mgr. Evženem Adámkem, a to ve prospěch provozu Denního stacionáře sv. Damiána ve Znojmě – Hradišti sv. Hypolita. Dar předal člen rady řádu pan Ing. Pavel Balík.

V současnosti řád hledá sponzory a finanční prostředky na realizaci soch sv. Rostislava pro Znojmo a Brno, knížete Bořivoje pro Prahu a Levý Hradec, krále Svatopluka I. Velikého a sv. Cyrila a Metoděje pro Uherské Hradiště a Sadskou výšinu a knížete Břetislava I. pro Olomouc atd.

Související odkazy: