Činnost řádu v roce 2004

Dne 4. července 2004 se členové řádu zúčastnili odhalení velkomoravského kříže na vrcholu Náklo u Milotic v okrese Hodonín.

Dne 19. července 2004 v Brně přednesl moravský zemský mistr řádu Jeho Excelence Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Eq.M. smuteční projev na pohřbu člena řádu pana MVDr. Miroslava K. Šišáka, Eq.M. Čestnou stráž u zesnulého drželo šest členů řádu.

Dne 15. srpna 2004 se oslav Dne Brna v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově zúčastnilo osm členů řádu. Při této příležitosti předal moravský zemský mistr řádu Jeho Excelence Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Eq.M. pamětní řádovou medaili Jeho Excelenci kardinálu Šõnbornovi z Vídně, který zde koncelebroval mši svatou.

Dne 18. srpna 2004 moravský zemský mistr řádu Jeho Excelence Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Eq.M. společně s pokladníkem řádu panem Drahoslavem Hvězdou Eq.M. předali v Brně paní Věře Černé, bývalé reprezentantce Československa v gymnastice, která se se svými dětmi ocitla v sociální nouzi, finanční dar řádu.

V září 2004, na základě objednávky KŘMR sv. RaK, zhotovil akademický malíř, mistr Rostislav Bujna z Bratislavy, ve znojemském kostele sv. Rostislava nástěnnou fresku (cca 6 x 4 m) „Moravský král Rostislav vítá příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu“.

Dne 18. prosince 2004 se uskutečnilo ve Valticích na jižní Moravě v zámečku La Veneria již druhé vánoční posezení členů KŘMR sv. RaK.

V současnosti je připravována k tisku Řádová ročenka za léta 2003/2004.

Související odkazy: