Činnost řádu v roce 2003

Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana se v letošním roce podílel na několika veřejně prospěšných a charitativních akcích.

Finančně přispěl na vybudování Památníku Velké Moravy ve Strachotíně v okrese Břeclav.

Moravský zemský Mistr řádu, Jeho Excelence Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Eq.M. nechal pro výše jmenovaný památník zhotovit jeden ze základních kamenů památníku. Při jejich slavnostním položení a požehnání byl ve spolupráci s firmou Sdružení podnikatelů Silvajagd natočen třetí díl televizního seriálu o památných místech Moravské země pod názvem Strachotín – Památník Velké Moravy, který byl následně promítán v kabelové TV síti v Jihomoravském kraji a v Brně. KŘMR sv. RaK tak zajistil, mimo jiné, i důstojnou propagaci veřejné finanční sbírky na zhotovení Památníku Velké Moravy ve Strachotíně, kterou vypsal obecní úřad ve Strachotíně.

V letních měsících řád finančně pomohl paní Mgr. Beátě Pavlovové a paní Leoně Cafourkové, dvěma matkám z Prahy, které se i s malými dětmi (pěti), ocitly v tísni a bez prostředků.

Související odkazy: