První investitura řádu

První investitura členů Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

Slavnostní ceremoniel první řádové investitury zahájil průvod řádových hodnostářů a Velmistra řádu s jeho doprovodem, který za zvuků skotských dud došel do historického Císařského sálu Znojemského hradu. Po uvítacím proslovu Moravského zemského mistra řádu Jeho Excelence Ing. Jaroslava J. Pospíšila, Ph.D., Eq.M. se ujal slova velmistr řádu JKV princ Michael J. A. z Albany, který mimo jiné řekl: „Pro zemi, která má tak bohatou historii jako Morava, je důležité mít národní řád. Je pro mě velikou ctí, že jsem se stal Velmistrem historického řádu, který, věřím, bude Moravu velmi dobře reprezentovat“. Následovaly tóny moravské i řádové hymny, kterou je píseò Moravo, Moravo. Poté se budoucí rytíři s Velmistrem řádu přesunuli do Sálu předků, kde následovala investitura, zatímco více jak 200 hostů sledovalo její průběh v Císařském sálu na velké obrazovce.

Nejprve perservant řádu herec Zdeněk Junák přečetl přísahu řádu:

Ve jménu Boha a světců Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a svatého Kolumbana, při památce všech moravských patronů, slibuji Vám Velmistře i Vám bratři a sestry, že budu žít v duchu tradičních ctností rytířů jež nám zachovali předkové, že svůj život i činy podřídím vznešeným cílům našeho řádového společenství a budu usilovat o jejich naplnění. K tomu mi dopomáhej Bůh.

Potom Velmistr řádu JKV princ Michael z Albany pasoval na rytíře řádu in memoriam dva zesnulé zakládající členy řádu pány Doc. PhDr. Lubomíra E. V. Havlíka, DrSc., Eq.M. a pana PhDr. Jaroslava Zástěru, Eq.M. Za rodinu Havlíkovu v zastoupení převzala jmenovací diplom a řádové insignie pani Giovana Minutello a diplom a řádové insignie určené Dr. J. Zástěrovi převzala jeho vdova paní Věra Zástěrová.

Po složení slibu Velmistr řádu dvojím poklepáním mečem na rameno klečícího muže či ženy a proslovením pasovací formule:

Přijmi tento plášť a kříž jako symboly Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana. Ve jménu světců Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a svatého Kolumbana a všech moravských patronů Tě pasuji na rytíře. Bůh ochraòuj a veï Tvé činy“

postupně pasoval na rytíře Moravského zemského mistra řádu, radu a členy řádu.

Rytíři i dáma obdrželi řádový kříž a dvě spanilé asistentky oblékly novým rytířům modrý řádový plášť s řádovým znakem. Po pasování třiceti rytířů, jedné dámy a jednoho jinocha zamířili noví řádoví rytíři a jejich hosté ze Znojemského hradu, za zvuků bubnů a skotských dud, na mši svatou do kostela svatého Mikuláše, kde za přítomnosti katolických i pravoslavných duchovních vyslechli kázání o významu cyrilometodějské mise pro Moravu a Moravany. Při mši svaté JKV princ Michael z Albany, princezna Zaga a řada řádových rytířů i hostů přijala Tělo Páně. Na závěr mše svaté zazněly tóny chorálů moravské i české hymny, které si zazpívali všichni přítomní.

Zpátky na hrad šli již řádoví rytíři za zvuků moravské dechovky, která vyhrávala před kostelem sv. Mikuláše. Na Znojemském hradě poté následovalo svěcení řádových křížů, řádové bible, meče a insignií, praporů a třech základních kamenů (od řádu a od Moravského zemského mistra a velmistra řádu) pro připravovaný pomník sv. Rostislava, které věnoval Moravský zemský Mistr řádu, Jeho Excelence Ing. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D., Eq.M.

Po obřadech následovala v hradní restauraci recepce pro všechny přítomné. Na hradním nádvoří se opékaly selata, zpívali a vystupovali minesengři a v hradních sklepech se ochutnávala jihomoravská vína ze znojemské vinorodé oblasti. Oslavy první investitury probíhaly na znojemském hradě až do pozdních večerních hodin. Zprávy o této události přinesly rozhlasové i televizní stanice a v následujících dnech této události věnovaly pozornost nejen regionální moravské noviny, ale také celostátní deníky. Nový světský rytířský řádový subjekt tak hrdě vstoupil na veřejnost.