Podmínky pro získání členství v KŘMR sv. RaK

Podmínkou přijetí za řádného člena Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana je skutečný zájem o práci řádu, roční čekatelská doba, tj. postulace, v níž čekatel plní stanovené úkoly a především dosažení věku 25 let. Na základě doporučení Rady řádu následuje nominace a následné přijetí Kapitulou řádu za řádného člena. Vrcholem je investitura, tj. pasování nových řádných i čestných členů řádu (mužů i žen) na Moravské rytíře (Eq.M.) a Moravské dámy (Do.M.).

Na základě žádosti čekatele o členství v řádu může Rada řádu snížit nebo úplně prominout roční čekatelskou dobu a snížit věk pro přijetí do řádu až na 18 let.

Členství v řádu lze získat i dědictvím po svých předcích. V tomto případě se jedná o potomky (chlapce i dívky) členů řádu, kteří nemusí dosáhnout 25 či 18 let, ale mohou získat tak zvané podmíněné členství, kdy práva a povinnosti členů řádu pro ně začnou platit až v 25 letech. Na základě jejich žádosti může Rada řádu snížit věkovou hranici pro ukončení podmíněného členství až na 18 let. Potomci členů řádu ve věku do 18 let neplatí žádnou vstupní taxu, nad 18 let věku platí sníženou vstupní taxu ve výši 25 000 Kč.

Podmínkou přijetí za řádného člena řádu je rovněž zaplacení vstupní taxy, která je v současnosti Radou řádu stanovena ve výši 50 000 Kč, za kterou nový člen postupně obdrží řádovou uniformu, řádový plášť a řádové insignie – kříž a hvězdu a také osobní znak. Finance se poukazují na řádový účet číslo 27-8609120287/0100 vedený u KB a.s. v Brně.

Čestným rytířem a dámou se mohou stát občané, kterým bylo čestné členství v řádu Radou řádu nabídnuto a bylo jimi akceptováno. Zejména se jedná o osoby, které proslavily Moravu a Českou republiku svojí vědeckou, uměleckou, spisovatelskou, podnikatelskou či obdobnou činností, nebo osoby, které významně duchovně nebo hmotně podpořily cíle řádu.

Dalšími členy řádu jsou tzv. Familiáři řádu, což jsou osoby svazané svou činností a vystupováním s řádem. Za svým jménem mohou používat titul Fa.M. - (Moravský familiář).

Familiáři řádu se stávají zejména duchovní řádu, nositelé řádových vyznamenání a pomocníci (perseveranti), tzv. řádní familiáři, což jsou osoby, které zcela, či částečně bez úhrady, pracují pro řád a zaplatily řádovou taxu stanovenou Radou řádu pro familiáře ve stanovené výši. (V současnosti je tato taxa stanovena ve výši 15 000 Kč). Tyto osoby mají nárok na udělení osobního znaku a zakoupení uniformy řádových familiářů (černé kalhoty se zlatým prýmkem a sako antracitově šedé barvy s vyšitým řádovým znakem).