po proudu času

Činnost řádu v roce 2019

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2019

Rady řádu se konaly: 26. 1. 2019 v Brně, 13. 4. 2019 v Praze a 7. 9. 2019 v Brně. Na svém programu jednání měly organizační záležitosti, včetně zajištění účasti na veřejných akcích.

Jarní zasedání kapituly řádu ve Valticích se konalo dne 18. 5. 2019 a přednášku na téma Genealogie Tasovců a možnosti jejich původu přednesl kancléř řádu Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M.

Činnost řádu v roce 2018

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2018.

Rada řádu zasedala v termínech 3. února, 14. dubna, 18. srpna, 15. září a 26. října 2018. Na svých zasedáních se zabývala organizačními záležitostmi řádu, zejména přípravou IV. investitury řádu a zajištěním účasti na řádových  i veřejných akcích.

Kapitula řádu zasedala v termínech 24. června v Břeclavi a 26. října 2018 ve Křtinách u Brna.

Činnost řádu v roce 2017

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2017.

Rada řádu zasedala v termínech 11. února, 22. dubna a 7. října 2017. Na svých zasedáních se zabývala organizačními záležitostmi řádu -  přípravou IV. investitury řádu, spoluprací při vydání 7. MHS – Ročenky MNK 2011 – 2016 a zajištěním účasti na řádových  i veřejných akcích.

Kapitula řádu zasedala v termínech 17. června a 2. prosince 2017.

Činnost řádu v roce 2016

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2016.

V roce 2016 zasedala Rada řádu 6. února, 16. dubna a 10. září 2016 a na svých zasedáních projednávala organizační záležitosti řádu a přípravu účasti na veřejných akcích.

Jarní Kapitula řádu se konala 18. 6. 2016 v Brně a s odbornou přednáškou na téma „700 let od narození moravského markraběte Karla I., pozdějšího českého a římského krále a císaře Karla IV.“ Přednášku přednesl Dr. Luďek Šubert, člen Sdružení monarchistů v Brně.

Činnost řádu v roce 2015

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2015.

Rada řádu v roce 2015 zasedala třikrát – 14. ledna, 25. dubna a 26. září. Zabývala se běžnou agendou řádu, došlou poštou a přípravou zasedání Kapitul řádu a účastí na veřejných akcích.

Činnost řádu v roce 2014

Rada řádu zasedala v letošním roce čtyřikrát – 1. února, 3. května, 13. září a 9. 11. 2014. Na svých zasedáních řešila zajištění účasti na veřejných akcích, zajištění financí na realizaci sochy moravského panovníka Svatopluka I. Velikého a organizační záležitosti řádu.

Kapitula řádu se sešla třikrát – v Olomouci dne 31. května 2014, 18. října 2014 v Brně a dne 9. 11. 2014 ve Hluku.

Činnost řádu v roce 2013

Rada řádu zasedala v roce 2013 celkem třikrát – 23. 2., 27. 4. a 7. 9. 2013. Zabývala se zajištěním financí na projekt sochy sv. Rostislava pro Znojmo a sousoší sv. Cyrila a Metoděje pro Křtiny, účastí členů řádu na veřejných akcích a přípravou jarního i podzimního zasedání Kapituly řádu.

Sousoší Cyrila a Metoděje v parku zámku Křtiny

V letošním roce je připomínáno 1150 let od příchodu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. S těmito věrozvěsty jsou spojovány i Křtiny, sídlo Školního lesního podniku Masarykův les. Podle staré legendy zde v 9. století soluňští bratři obraceli pohany na víru, proto se o místě hovoří jako o Údolí křtu, Vallis Baptisimi. Na tento starobylý název i na tradiční význam lokality navázal významný stavitel Jan Blažej Santini - Aichel, když vyprojektoval komplex barokního chrámu, zámku a parku, který zde stojí od roku 1750.

Činnost řádu v roce 2012

Rada řádu v roce 2012 zasedala celkem čtyřikrát: 11. února v Brně, 21. dubna v Letovicích, 9. června a 8. září v Brně. Projednávala zajištění účasti na veřejných akcích, na pohřbech zemřelých členů řádu, došlou poštu a rovněž se zabývala přípravou realizace sochy sv. Rostislava pro Znojmo v rámci oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů, bratrů ze Soluně, sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 863.

Činnost řádu v roce 2011

V roce 2011 se uskutečnila čtyři zasedání Rady řádu a jarní i podzimní zasedání Kapituly řádu.

V tomto roce byl přijat jeden nový člen a jeden čekatel na členství. Jeden člen z rodinných důvodů z řádu vystoupil a dne 20. prosince 2011 zemřel v Českých Budějovicích zakládající člen řádu pan Ing. Jiří Vladimír Slouka, Eq.M.

Na jarním zasedání Kapituly řádu přednesl řádový Herold pan Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., Eq.V. přednášku na téma: Význam rytířství v 21. století a dějiny nejstarších rytířských řádů.