Činnost řádu v roce 2016

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2016.

V roce 2016 zasedala Rada řádu 6. února, 16. dubna a 10. září 2016 a na svých zasedáních projednávala organizační záležitosti řádu a přípravu účasti na veřejných akcích.

Jarní Kapitula řádu se konala 18. 6. 2016 v Brně a s odbornou přednáškou na téma „700 let od narození moravského markraběte Karla I., pozdějšího českého a římského krále a císaře Karla IV.“ Přednášku přednesl Dr. Luďek Šubert, člen Sdružení monarchistů v Brně.

Podzimní zasedání Kapituly řádu se konalo dne 5. 11. 2016 a přednášku na téma: „Dějiny zámku a panství Lysice“ přednesla kastelánka zámku v Lysicích paní  Bc. Martina Rudolfová.

Mimo řádové akce se členové řádu zúčastnili řady veřejných akcí:

Dne 13. března byli přítomni ve Křtinách u Brna na mši svaté sloužené za moravského panovníka a krále Svatopluka I. Velikého,

28. května v Olomouci se zúčastnili oslav Moravského dne, kde řádový Herold Zlatý kříž Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. ocenil záslužnou práci hlavního pořadatele pana. St. Blažka a předal mu děkovný diplom KŘMR sv. RaK.

26. června v Břeclavi byli součástí slavnostního průvodu při konání Dne Moravy,

5. července ve Znojmě v chrámu sv. Rostislava byli účastni pravoslavné mše svaté.

Tentýž den vystoupili na vrchu Náklo u Ratíškovic při konání Cyrilometodějské pouti a další členové byli účastni ve Vojkovicích u Brna při svěcení zvonů.

Dne 12. srpna se zúčastnili slavnostní mše svaté v Brně na Petrově při konání oslav Dne Brna.

Dne 11. září se  členové řádu zúčastnili mše svaté v nemocniční kapli Povýšení sv. Kříže v Havlíčkově Brodě.

18. září byly účastni Svatohubertské mše svaté  v Přibyslavicích u Okříšek,

30. září byli delegáty na mezinárodní konferenci EFA v Brně, která se zabývala emancipací malých nestátních národů v Evropě, kde připojili své podpisy k protestu proti prosazování názvu „Čechia“ pro Českou republiku.

Dne 1. října v Brně byli součástí oslav a průvodu konaného městem při konání Dne za Moravu. Zde řádový Herold Zlatý Kříž pan Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. předal hlavním pořadatelům z Moravské národní obce panu Jaroslavu Krábkovi (předsedovi MNO) a paní Lence Holáňové (místopředsedkyni MNO) děkovné řádové diplomy za jejich práci pro Moravu a zároveň jim předal osobní znaky vyhotovené heraldikem panem Tovačovským. Stejný děkovný diplom i osobní znak za vykonanou práci pro Moravu a její obrození následně předal předsedovi politické strany Moravané panu Mgr. Ondřeji Hýskovi.

15. října byli účastni ve Vojkovicích u Brna na Svatohubertské mši svaté. Zde řádový Herold Zlatý Kříž pan Doc. JUDr Jiří L. Bílý, Ph.D. předal hlavnímu pořadateli panu Benediktu Čupovi řádový děkovný diplom s jeho osobním znakem.

20. října v Brně na Petrově se zúčastnili mše svaté za posledního moravského markraběte JKCV Karla I. Lotrinského.

28. října ve Znojmě ve chrámu sv. Rostislava byli účastni pravoslavné mše svaté, konané k upomínce svatořečení moravského panovníka a krále Rostislava.

13. listopadu 2016 se členové řádu zúčastnili X. Horňácké Svatohubertské mše svaté v Louce u Blatnice pod sv. Antonínem. Následně v Kulturním domě před slavnostním obědem předal Moravský zemský Mistr řádu J. Ex. Dr. Ing. Jaroslav J. Pospíšil, Ph.D. hlavnímu dlouholetému pořadateli panu Ing. Janu Škopíkovi děkovný řádový diplom a osobní znak, který mu udělil řádový Herold Zlatý kříž pan Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D.

Na zpáteční cestě se uskutečnilo malé zastavení ve Hluku u sochy moravského panovníka a  moravského vládce a krále Svatopluka I. Velikého, kterou opatruje řádový bratr pan Ing. Pavel Dohnal z Hluku.

Podle časových možností se zástupci řádu rovněž zúčastňovali zasedání Moravského kulatého stolu. 

V letošním roce zemřeli dva členové řádu.

Dne 31. 5. 2016 zemřel Dipl. Ing. Karel Mazal, Eq.M. z Moravské Ostravy a

Dne 9. 10. 2016 v Blansku zemřel br. Vojtěch Máša, Eq.M. Čest jejich památce.

Zapsal: Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M., v. r. Kancléř KŘMR sv. RaK.