Kancléř řádu

Ing. Jiří Petr Drápela, Eq. M.

Znak kancléře řáduZnak:

Červený štít rozdělený zlatým hrotem, v němž je zelená lipová ratolest o pěti listech a třech květech. Na štít je postavena přilba, která nese v klenotu znamení rodu Tasovců - knížecí čelenku (zlatý diadém) zakončenou trojlístky, jenž nese sedm černých orlích per. Přikrývadla jsou červená a zlatá. Pod štítem je heslo: Naděje zůstává.

(Osobní znak potvrzen v nominačním diplomu Mistra Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava ze dne 23. listopadu 1996. Štít byl přijat v dané podobě na základě usnesení I. rodového setkání rodu Sedláčků z Nového Telečkova a jeho rodových větví, konaného dne 8. 5. 1979 ve Velkém Meziříčí a klenot cestou milosti v roce 2000. Heslo vyjadřuje osobní krédo nositele.)