Justiciár (jednatel) řádu

Ing. Karel Trumlíř, Eq. M.

Znak:

V modrém štítě vyskakující stříbrný klůò se zlatou uzdou. Na štítu je postavena korunovaná přlba s modrostříbrnými přikrývadly. Klenotem je vyrůstající ozbrojenec držící v pravici meč a mající levici opřenou v bok.

Znak udělen a konfirmován diplomem JKV princem Michaelem Jakubem Alexandrem Stewartem, 7. hrabětem z Albany, při první investituře členů KŘMR sv. RaK při pasování na rytíře dne 4. července 2002 ve Znojmě.