Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, o.s.


  1. Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s. (dále jen řád) je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice moravského národa, zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a hospodářském.

  2. Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, z.s., je právnickou osobou, která v České republice působí jako spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně.

  3. Řád  působí na  principu svobody víry a vyznání, spojuje všechny křesťany, jinověrce a        občany, kteří  přijímají za své deset ctností rytířů, čest, věrnost, víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlivost, moudrost a umírněnost.

  4. Řád je nepolitickou společenskou organizací.

  5. Sídlem řádu je Brno. Adresa řádu je: 625 00 Brno, Uzbecká 32, Morava, ČR.

  6. Řád vytváří na základě historického správního členění státu zemské provincie. V jejich čele stojí zemský mistr. V městech a obcích, kde jsou pro to podmínky, zřizuje řád komendy řádu. V jejich čele stojí komtur.

  7. Řád je samosprávným právním subjektem, jenž může nabývat majetku a vstupovat do hospodářských vztahů s jinými organizacemi.

více ve stanovách řádu
podmínky získání členství v KŘMR sv. RaK