Činnost řádu v roce 2009

V roce 2009 proběhla dvě zasedání Rady řádu a jarní a podzimní zasedání Kapituly řádu. Na jarním zasedání byli členové řádu seznámeni s přednáškou Jana Galatíka z Rohatce o nových objevech v lokalitě Náklo v okrese Hodonín. Na podzimním zasedání Kapituly řádu přednášel akademický sochař André Vícha o historii i současnosti Rytířského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
 
Čestné členství v řádu bylo uděleno princi Wolfgangovi z Liechtensteinu a jeden muž byl přijat do řad řádných rytířů.
 
Naše řady opustili čestní členové řádu, Ing. Libor Martinek, Eq.M., emeritní generální ředitel Jihomoravské plynárenské (+ 24. července 2009) a Pavel Romanovič Popovič, Eq.M., kosmonaut SSSR (+ 30. září 2009), kteří zesnuli. Jejich památka byla uctěna na podzimním zasedání Kapituly řádu.
 
Řádovým kaplanem byl Kapitulou řádu zvolen ThDr. Josef Pavlosek, farář Starokatolické církve v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě.
 
Členové řádu, při příležitosti 60. výročí protiprávního zrušení moravské zemské samosprávy totalitní mocí, iniciovali vydání Moravských letopisů, které napsal zesnulý PhDr. Lubomír E. V. Havlík, Eq.M., první Mistr řádu. Pro své členy řád vydal Řádovou ročenku 2005 – 2008.
 
V lednu 2009 se uskutečnilo novoroční rytířské setkání členů řádu a jejich rodin a přátel v zámečku La Veneria ve Valticích. Zde v dobré pohodě vyslechli přednášku PhDr. Bohuslava Klímy, Fa.M. o výsledcích archeologických výzkumů na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě a shlédli film o krásách Valticko-lednického areálu. Následně při cimbálové muzice a degustaci moravských vín si vychutnali genius loci zámečku La Veneria.
 
Dne 15. května 2009 se členové řádu zúčastnili slavnostního otevření Domu Liechtensteinů v Břeclavi, 27. června 2009 byli účastníky průvodu při konání Dne Moravy v Břeclavi a v neděli 5. července 2009 byli přítomni na Cyrilometodějských oslavách na vrchu Náklo v okrese Hodonín. Dne 16. srpna 2009 v Brně při oslavách Dne Brna se zúčastnili slavnostní mše svaté v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově a dne 12. září 2009 byli účastníky Výročního pochodu Moravanů v Brně. V pátek 25. září 2009 v Břeclavi uvítali panovníka Liechtensteinského knížectví Hanse Adama při odhalení pamětní desky na Domě Liechtensteinů. Posledním veřejným vystoupením členů řádu byla účast na dušičkové mši svaté ve Vranově u Brna.
 
V rámci charitativní činnosti řádu bylo zasláno 10 000 Kč Sdružení SOS dětských vesniček v Praze. Členové řádu Ing. Josef Jacko, Eq.M. a Ing. Miloš Fürst, Eq.M. uhradili Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené na Lazaretní ulici v Plzni náklady na dopravu na lyžařský výcvik ve Smržovce v celkové výši 12 008 Kč a spolu s Ing. Ivanem Noveským zorganizovali finanční sbírku pro rodinu Konířovu z Hutiska Solánce, kde po náhlém úmrtí otce rodiny pana Ing. Roberta Koníře, zůstala vdova a sedm nezaopatřených dětí. Sbírka vynesla 82 300 Kč z nichž 32 000 Kč poukázali výše uvedení členové řádu se svými rodinami. Člen řádu pan Miloslav Prokop, Eq.M. přispěl částkou 10 000 Kč na provoz Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.