Činnost řádu v roce 2007

V roce 2007 byli za členy řádu přijati tři noví členové.

Tak jako v minulých létech, tak i v loňském roce, se členové řádu zúčastnili cyrilometodějských oslav na vrchu Náklo u Milotic v okrese Hodonín, kde byla odhalena socha prvního slovanského krále Sáma. Na její realizaci přispěl Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana částkou deset tisíc korun, kterou poukázal na účet Cyrilo-Metodějského spolku Náklo, o.s., který byl hlavním garantem oslav.

Členové řádu byli rovněž přítomni oslavám Dne Moravy v Břeclavi, kde zahajovali historický průvod. Při oslavách Dne Brna v Brně se zúčastnili slavnostní bohoslužby v chrámu sv. Petra a Pavla na Petrově.

V prosinci se již tradičně ve Valticích v zámečku La Veneria uskutečnilo vánoční setkání členů řádu i jejich rodinných příslušníků.

Člen řádu Ing. Miroslav Jirků, Eq.M. se stal investorem vydání knihy Všenáprava (Panorthosie) – Všeobecné porady o nápravě věcí lidských – části šesté od Jana Amose Komenského.

Během celého roku probíhaly přípravy na uskutečnění II. Investitury členů řádu, která se uskuteční v roce 2008.

Související odkazy: